Batoning Tekniği Hakkında Görüşlerim
UYARI: "Bu bilgilerin hepsi kitaplarımın içerikleridir ve kendi yorumlarımı ve görüşlerimi de kapsamaktadır. Doğada yanlış kullanacağınız her bilgiden kendiniz sorumlusunuz!


Bir baltanın veya bir kamanın yapacağı “odun yarma” görevini çelik gücü ve kalitesi ne olursa olsun bir bıçakla yapmak aslında doğru bir uygulama değildir. Batoning tekniği hayatta kalma durumunda kullanılmalıdır.

Bu teknikle ilgili birçok videoya ve anlatıma rastlanmaktadır. Bu gösterimlerde tekniğin kullanılması yanında, bıçağın nasıl bir bıçak olması ve bıçağın çeliğinin kalitesinin test edilmesi üzerinde durulmaktadır. Ancak, bu test gösterimleri ve yorumları hayatta kalma durumlarındaki yaklaşımı sergilemekten çok, çelik ve bıçak gösterisinden başka bir şey değildir.

Bir insan ne zaman? Hangi şartlarda ve şekilde? Nerede hayatta kalma durumuna gireceğini bilemez. Ortalama olarak hazırlıksızdır. Videolarda gösterdikleri, kırmaya çalıştıkları o güzelim bıçakları günlük hayatlarında yanlarında taşımamaktadırlar. Yani batonlamaya ihtiyaç duyacakları bir durum da olamayacaktır. Yani hazırlıksızdırlar. Ama eğer, av, kamp, ilkel teknikleri uygulama antrenmanı, keşif ve macera yürüyüşü gibi maksatlarla doğaya çıktılarsa ve gerçekten hayatta kalma durumuna girdilerse bile batoning tekniği adı verilen “odun yarma” tekniğini bıçakları ile uygulamak zorunda değildirler. Bunun dışında birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Eğer bu diğer yöntemleri kullanmıyorlar veya bilmiyorlarsa ve de en önemli dostları olan bıçaklarının çelik kalitesine güvenerek bu ağır ve gereksiz görevi onlara yüklüyorlarsa bilgilerinden, ilgilerinden şüphe duymak gerekir.

Düşünün ki, bir bushcrafter? neredeyse tam donanımlı olarak ormana bushcraft veya survival kampı adı altında gittiğinde bu tekniği uyguladığı bıçağı kırdığında suçu belki de bıçağa yıkacaktır. Sormak lazım, “neden balta taşımadın veya baltanı kullanmadın? Neden bıçağınla kama yapıp, sonra bir odun veya taş ile yarmak istediğin odunu yarmadın? diye.. Bıçağınızla odun ve kütük yarmaya kalkışmayın, balta, tahta kama gibi malzemeler kullanın. Hem bushcraft demek Böhler çelikli bıçak değil, taştan bıçak ve balta demek..

Evet, bıçağın şekli, çelik kalitesi çok önemli şeylerdir. Ama bıçak bir balta değildir; bıçak bir yarma kaması değildir. Çaresizlik ve imkansızlık durumunda sizin hayatınızı kurtarmak için onlara ağır ve son görevlerini yükleyebilirsiniz. Bu ağır görev bıçakları, Pala tipi, Kukri tipi, Bowie tipi olmadıkça ki, bunlarda bile zaruri olmadıkça batoning tekniğini kullanmamaya gayret edilmelidir.

“Bıçak bıçaktır, önemli olan kullanmasını ve bıçaklarla malzeme üretmesini bilmek gerekir” diye yaklaşanları bilmemezlikle ilişkilendiren ve hatta alaya alan kişiler vardır. Bu kişiler “Bıçağınız mutlaka XC çeliği olsun, scandi ağız olmazsa olmaz, ustası yapsın, illaki çifte su verilsin, işte bu bıçaktır, sizi yarı yolda bırakmasın..” der. Siz de sadece bu yaklaşımda olanlara pek bakmayın.

Neden mi? O göğüs göğüse, gırtlak gırtlağa yapılan kanlı savaşlarda yüzlerce askeri deşen, omurgaları parçalayan süngüler; çoğu neredeyse ham demir ve basit çeliktendirler. O süngülere, o mahareti veren, süngü savaşı için iyi eğitilmiş mahir askerlerdir.

Unutmayın! gerçekten hayatta kalma kabiliyetlerine ve becerilerine sahipseniz “bir çakı ile bir geyik bile avlarsınız..”

Nasıl mı? E bir zahmet öğrenin?

Saygılarımla

Kutsal Zafer Şahin - 06 Eylül 2017

Çelik kaliteli bile olsa bu tip lifleri olan kuru bir ODUNDA her bıçak kırılabilir.Çelik kaliteli bile olsa bu kadar yoğun kalınlıkta ve lifleri su dolu olan YAŞ bir ODUNDA her bıçak kırılır.Bu tip çürümeye başlamış bir ODUN PARÇASINDA şansınız ola-bilir.